Logo min

Đơn giá dịch vụ quản lý xây dựng công trình riêng lẻ

STT Nội dung Đơn vị Đơn giá
1

Đối với công trình có suất vốn đầu tư nhỏ hơn 8 triệu đồng/1 m2 sàn xây dựng

1.1 Phần xây dựng (xây thô, trát, ốp, lát, điện, nước) m2 150.000
1.2Phần trang trí kiến trúc, hoàn thiện  m2 50.000
1.3 Phần lắp đặt thiết bị, nội thất m2 100.000
2 Đối với công trình có suất vốn đầu tư lớn hơn 8 triệu đồng/ 1 m2 sàn xây dựng
3.75%
2.1 Phần xây dựng (xây thô, trát, ốp, lát, điện, nước) đồng 3.7%
2.2 Phần trang trí kiến trúc, hoàn thiện đồng3.33%
2.3 Phần lắp đặt thiết bị, nội thất đồng 6.67%

0888.211.567
086.9966.166
Hotline